Verzekeringen

Ter algemene informatie volgen enkele punten over verzekeren:

 

Een paard, pony of enig ander huisdier is automatisch meeverzekerd onder je aansprakelijkheidsverzekering, mits er sprake is van privé gebruik. Zodra er sprake is van handel in paarden of pony's met het doel hieruit inkomen te verwerven, dan valt dit niet langer onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Veroorzaakt je paard of pony dus schade aan anderen, hetzij aan iemand, een auto, gebouw of dier van een ander dan kan een beroep worden gedaan op deze polis.

 

Als de trailer achter een auto is gekoppeld, is de trailer aansprakelijkheid meeverzekerd op de polis van de trekkendeauto. Indien gewenst of nodig dient het casco-gedeelte van de trailer apart te worden verzekerd. Bij een cascoverzekering van de trailer is de trailer verzekerd tegen nagenoeg alle schade, ook als dat eigen schuld is. Als er sprake is van lenen van een trailer, dan is de schade aan de trailer niet verzekerd. Op de autoverzekering is namelijk uitgesloten schade die de auto toebrengt aan goederen die gekoppeld zijn aan de auto of worden vervoerd met de auto. Is de trailer echter casco verzekerd, dan kan hij rustig worden uitgeleend. Je moet dit dus wel goed nagaan. 

 

Let er op dat tijdens het vervoer je paar of pony niet verzekerd is. Hiervoor dien je apart een verzekering af te sluiten. Dit kan dan een transport verzekering zijn of een paarden- of pony verzekering waarin het paard of de pony tegen ongevallen tijdens transport zijn verzekerd. 

 

De auto en de trailer moeten uiteraard voldoen aan de daarvoor gestelde verkeerseisen, en ook aan de eisen die de veterinaire dienst daaraan stelt. 

 

Het is verstandig je verzekeringspolis eens na te lezen. Iedere verzekeringsmaatschappij heeft zo zijn eigen voorwaarden, ondanks dat men streeft naar een uniformiteit in bepaalde verzekeringen. 

Historie

Foto s

Aankondigingen