Beëindiging van het lidmaatschap

Indien een combinatie geen lid meer kan zijn, dient de contributie tot het einde van het jaar te worden betaald. Beëndiging van het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar (1 januari tot en met 31 december) dient vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur te worden gemeld. 

Historie

Foto s

Aankondigingen